پیام های دلنشین پدران سلام سبزی، دخترم تو برا ما «امانت» هستی!
تمام تلاشم حفظ و نگهداری از روح و جسم توست، موفقیت و خوشبختی تو، امید و آرزوی ماست.

کلام زیبا و صدای چندتن از پدران مهربان خانواده سبز، برای همه دختران عزیزمان را به گوش جان بشنویم.

#سلام_سبز