مشاوره های فردی دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت مستمر و مجازی انجام می شود. به امید بهره مندی و موفقیت دوستان عزیز

#سلام_سبز