برگزاری اردوی مطالعاتی ویژه ی دانش اموزان پایه دوازدهم – به صورت کاملا اختیاری و با رعایت تمامی پرتوکل های بهداشتی