جلسه نيمه گروهى جناب اقاى رهنما با اولياء دانش آموزان پايه دوازدهم در راستای بیان موارد لازم جهت برگزارى اردوى مطالعاتى نوروزى🌸