***جشنی شاد و جذاب برای دانش آموزان سه پایه در عصر روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ ، به مناسبت گرامی داشت دهه فجر، با حضور دبیران و کادر مدرسه برگزار گردید.

در این جشن رتبه اول داستان نویسی مسابقات اسوه حسنه، داستان زیبا و تاثیرگذار خود را برای دانش آموزان قرائت کرد.

گروه دف و سرود مدرسه که رتبه دوم سرود در اسوه حسنه را نصیب خود نموده بودند، کار خود اجرا نمودند.

***اهداى بيش از سيصد هديه به برترين هاى آموزشى، انضباطى، پژوهشى، فرهنگى و ورزشى،به مناسبت دهه مبارك فجر

در جشن روز چهارشنبه از برترین های معدل ترم اول، آزمون های نشانه ۱و۲ ، برندگان اسوه حسنه، مسابقات داخلی و مناسبتی و دانش آموزان با اخلاق و انضباطی مدرسه تقدیر و هدایایی به این عزیزان ارائه گردید.