نام تیم:تندر                                          کد تیم:۴۸۸

نام اعضا: ریحانه عباسی – سپیده بابازاده – مبینا سلسله

نام دبیر: خانم اسفندیار

معرفی هاورکرفت

هاورکرفت وسیله ای دوزیست است که توانای شناوری در آب و خشکی را داراست. سایز این وسیله دوزیست متناسب با کاربردش متفاوت است و با استفاده از توانایی شناوری خود بر روی انواع مسیر ها از جمله مسیر های آبی و چمن و … را دارد. این وسیله به کمک نیروی شناوری ایجاد شده توسط فن موجب کاهش اصطکاک و با نیروی رانشی ایجاد شده توسط موتور سبب حرکت هاورکرفت به سمت جلو میشود. از دیگر اجزای سازنده ی هاورکرفت میتوان به سروو،داکت، بدنه ی ساخته شده از فوم و سطوح کنترل (رادر) اشاره کرد . از داکت در دور فن و موتور جهت ایجاد جریان همگرا و صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده میشود. ما با استفاده از مکانیزم رادر دوتایی و کوچک تر کردن مساحت باعث افزایش کنترل پذیری هاورکرفت شده ایم. سروو در هاورکرفت موجب تغییر جهت در آن میشود.