اردوی تفریحی و زیارتی مشهد مقدس

اردو برون استانی مشهد با ۳۱ نفر دانش آموز و ۴ نفر کادر مدرسه در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۶ الی۲۹/۱۰/۹۶ برگزار شد.  مسیر رفت دو شنبه شب با قطار سیمرغ و برگشت پنج شنبه صبح با قطار اکسپرس بود. مسافت تهران-مشهد با قطار رفت ۱۱ ساعت و برگشت ۱۱ ساعت به طول انجامید. اسکان مسافرین ظهر روز سه شنبه در هتل سه ستاره صادقیه بود.  وعده های غذایی صبحانه در محل اسکان، ناهار در پسران کریم، مهمانسرای امام رضا(ع) و باغ مهرگان شاندیز و نیز شام در محل اسکان و پیتزا کندز و قطار سرو شد.  برنامه سفر مشهد به قرار زیر است:
روز اول کوهسنگی و برگزاری تولد دی ماهی ها؛ و روز حرم و چالیدره(تلی استیژ و قایق سواری) ؛ روز آخر شاندیز و خرید سوغاتی در الماس شرق.
و با نظرسنجی واحد فرهنگی در پایان سفر مشهد، دانش آموزان میزان رضایت و علاقه مندی خود را  از سفر مشهد اعلام نمودند.