دانش‌آموزان از فضای دلپذیر و پرندگان بی‌نظیر آنجا دیدن کردندو همچنین از دانش‌آموزان با میان‌وعده و نهار پذیرایی به عمل آمد.