اردوی پاییزی - توچال

/
اردوی توچال پایه دهم اردوی توچال پایه دهم اردوی توچال …

برگزاری آزمون نشانه

/
جمعه های فعال سلام سبزیبرگزاری آزمون نشانه پایه ۱۲جمعه ۸…
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه

هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه - خوشنویسی

/
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه - خوشنویسی #خوشنویسی#اسوه_…
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه

7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - فن بیان

/
7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - فن بیان 7 دوره مسابقات فر…
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه

7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - نمایشنامه خوانی

/
7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - نمایشنامه خوانی اجرای مسابقه نمایش نامه …
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه

7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - اجرای سرود

/
7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - اجرای سرود اجرای مسابقه سرود دخت…
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه

7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - مسابقه تئاتر

/
7 دوره مسابقات فرهنگی اسوه حسنه - مسابقه تئاتر اجرای مسابقه تئاتر د…
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه

7 دوره از مسابقات فرهنگی اسوه حسنه

/
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه - دبیرستان سلام سبز هفتمین دوره مسابقا…