جشن عید غدیر

/
جشن عید غدیر جشن عید غدیر جشن عید غدیر جشن عید …
آزمون تابستان

برگزاری آزمون جامع تابستان

/
برگزاری اولین آزمون جامع ویژه کلاس های تابستانی روز چهارشنبه 30…
کلاس های فوق برنامه تابستان

کلاس های فرهنگی تابستان

/
کلاس های فرهنگی تابستان کلاس های فرهنگی تابستان کلاس ها…
سومین اردو

سومین اردوی فرهنگی تابستان

/
اردوی تفريحى فرار کوروشچهارشنبه 98/05/02#زندگیتو_رنگ_کن#سلا…
چهارمین اردو فرهنگی تفریحی

اردوى تفريحى باغ كتاب

/
اردوى تفريحى باغ كتابچهارشنبه ٩٨/٥/٩#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز@salamsabzhighschoo اردو باغ کتاب …