اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

پایگاه تابستانی ۱۴۰۰

پایگاه تابستان ۱۴۰۰

کلاس های آموزشی، فرهنگی، المپیاد و پژوهش، پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰  به مدت ۷ هفته برای پایه های دهم و یازدهم و ۸ هفته برای پایه دوازدهم  شروع شد.  

مشاوره آنلاین

مشاوره های تصویری پایه دهم

گزارش اقدامات پایه دهم

اردو مطالعاتی اسفندماه – پایه دهم

گزارش اقدامات پایه دهم

اردو مطالعاتی اسفندماه – پایه یازدهم