برگزاری آزمون نشانه

/
جمعه های فعال سلام سبزیبرگزاری آزمون نشانه پایه ۱۲جمعه ۸…
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه

7 دوره از مسابقات فرهنگی اسوه حسنه

/
هفتمین دوره مسابقات اسوه حسنه - دبیرستان سلام سبز هفتمین دوره مسابقا…
کلاس های فوق برنامه تابستان

کلاس های فرهنگی تابستان

/
کلاس های فرهنگی تابستان کلاس های فرهنگی تابستان کلاس ها…
avalin ordo

اولين اردوى تفريحى، تابستانه سلام سبز

/
اولين اردوى تفريحى، تابستانه سلام سبز در روز چهارشنبه ٩٨/٤/١٩ …
فعالیت پایگاه تابستان