اولين اردوى تفريحى، تابستانه سلام سبز

اولين اردوى تفريحى، تابستانه سلام سبز در روز چهارشنبه ٩٨/٤/١٩ برای ۶۸ نفر از دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار شد.

دیدن فیلم سرخپوست
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز
@salamsabzhighschoo

اولین اردوی تفریحی تابستانه سلام سبز
فعالیت پایگاه تابستان

شروع فعالیت پایگاه تابستان ۹۸

كارگاه آموزش فوريت هاى پزشكى و پيشگيرى از صدمات چهارشنبه سورى

جلسه معارفه سلام سبزى ها، از متوسطه اول به متوسطه دوم

اختتامیه مسابقات سلام کاپ سال تحصیلی ۹۷-۹۸

جلسه نیمه گروهی معارفه اردوی مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم

جشن ۲۲ بهمن و اهدای جوایز برترین ها

تغییر نظام آموزشی برای عزیزان پایه یازدهم

کارگاه دانش افزایی اولیاء

زادروز فردوسی بزرگ و «شاهنامه» ماندگارش