افتخارات دانش آموزان در نهمین دوره از مسابقات اسوه

برگزیدگان نهمین مسابقه فرهنگی و پژوهشی اسوه حسنه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

آذر ۱۴۰۰

آذر ماه

جلسات مشاوره

کلاس های فوق برنامه

اروی مطالعاتی نقره ای

رفع اشکال دبیران

آذر ماه

آذر ماه

جلسات مشاوره

برنامه مطالعاتی

گزارش ثبت مطالعه

برگزاری کلاس های فوق برنامه

گزارش رفع اشکال

اردوی مطالعاتی

آذر ماه

آذر ۱۴۰۰

برنامه مطالعاتی

جلسه مشاوره

اردوی مطالعاتی

مباحث تدریس شده

مبحث آزمون

مسابقات پژوهشی سلام کاپ بصورت مجازی