مقام دوم تنیس

کسب مقام دوم در مسابقات تنیس روی میز سال تحصیلی ۹۸-۹۷