نتایج مسابقات ورزشی منطقه و استان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مقام دوم تنیس

کسب مقام دوم در مسابقات تنیس روی میز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۱-۹۰

نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۰-۸۹