مراسم تعزیه خوانی اربعین

مراسم تعزیه خوانی اربعین – دبیرستان سلام سبز

كارگاه آموزش فوريت هاى پزشكى و پيشگيرى از صدمات چهارشنبه سورى

جلسه معارفه سلام سبزى ها، از متوسطه اول به متوسطه دوم

اختتامیه مسابقات سلام کاپ سال تحصیلی ۹۷-۹۸