كارگاه آموزش فوريت هاى پزشكى و پيشگيرى از صدمات چهارشنبه سورى

جلسه معارفه سلام سبزى ها، از متوسطه اول به متوسطه دوم

اختتامیه مسابقات سلام کاپ سال تحصیلی ۹۷-۹۸

جلسه نیمه گروهی معارفه اردوی مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم

هوا فضا

لیگ هوافضا دبیرستان دوره دوم سلام سبز

نانو حامل هیدروکسی آپاتیت و بارگذاری کلسیوم

جشن ۲۲ بهمن و اهدای جوایز برترین ها

تغییر نظام آموزشی برای عزیزان پایه یازدهم

نتایج مسابقات فرهنگی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نفرات برتر آزمون جامع دو پایه دهم ۹۷-۹۸