برگزاری آزمون های پایان سال تحصیلی 99-1398

/
آزمونهای پایان سال دبیرستان سلام سبز، از روز 10 خرداد سما آغ…
/

برگزاری آزمون نشانه

/
جمعه های فعال سلام سبزیبرگزاری آزمون نشانه پایه ۱۲جمعه ۸…

تقدیر از برگزیدگان آزمون نشانه

/
تقدیر از برگزیدگان آزمون نشانه …

برگزاری اولین دوره اردوی مطالعاتی پایه های دهم و یازدهم

/
اردوی مطالعاتی پایه های دهم و یازدهم اردوی مطالعاتی پایه های د…
آزمون های هفتگی

آزمون های هفتگی

/
برگزاری آزمون ها منظم هفتگی در روزهای شنبه آزمون های هفتگی آز…
آزمون تابستان

برگزاری آزمون جامع تابستان

/
برگزاری اولین آزمون جامع ویژه کلاس های تابستانی روز چهارشنبه 30…
جلسه آشنایی

جلسه معرفى كلاس ها و راهنمايى انتخاب فعاليت هاى پژوهشى، فرهنگى و المپياد

/
جلسه معرفى كلاس ها و راهنمايى انتخاب فعاليت هاى پژوهشى، فرهنگى و ا…
گردهمایی اولیا

اولین گردهمایی پایه دهم

/
اولین گردهمایی اولیای پایه دهم در روز شنبه 15 تیرماه 98 برگزا…