گزارش اقدامات پایه دهم
گزارش اقدامات پایه دهم
کلاس های پژوهشی
گزارش اقدامات پایه دهم
تابستان99
گزارش اقدامات پایه دهم

برگزاری آزمون های پایان سال تحصیلی 99-1398

/
آزمونهای پایان سال دبیرستان سلام سبز، از روز 10 خرداد سما آغ…
/

برگزاری آزمون نشانه

/
جمعه های فعال سلام سبزیبرگزاری آزمون نشانه پایه ۱۲جمعه ۸…

تقدیر از برگزیدگان آزمون نشانه

/
تقدیر از برگزیدگان آزمون نشانه …