افتخارات دانش آموزان در نهمین دوره از مسابقات اسوه

برگزیدگان نهمین مسابقه فرهنگی و پژوهشی اسوه حسنه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

برگزاری نشست ادبی

نشست ادبی

کلاس ویژه پاتوق

کلاس پاتوق

جلسه روانشناسی

جلسه روان شناسی ویژه دانش آموزان