انتخابات انجمن اولیا و مربیان

برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان

انتخابات انجمن اولیا و مربیان
انتخابات انجمن اولیا و مربیان

کلاس های فرهنگی و پژوهشی

کلاس های فرهنگی

برگزاری # کلاس های فرهنگی و پژوهش روزهای #چهارشنبه

کلاس های فرهنگی و پژوهشی

مراسم زیارت عاشورا

زیارت عاشورا

برگزاری مراسم زیارت عاشورا توسط مسئولین مدرسه

مراسم زیارت عاشورا

جشن عید غدیر

جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
کلاس های فوق برنامه تابستان

کلاس های فرهنگی تابستان

کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
سومین اردو

سومین اردوی فرهنگی تابستان

اردوی تفريحى فرار کوروش
چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۲
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز

فرار کوروش
فرار کوروش
فرار کوروش
چهارمین اردو فرهنگی تفریحی

اردوى تفريحى باغ كتاب

اردوى تفريحى باغ كتاب
چهارشنبه ٩٨/٥/٩
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز
@salamsabzhighschoo

اردو باغ کتاب
كلاس هاى فرهنگى، پژوهشى و المپياد دبيرستان سلام سبز

كلاس هاى فرهنگى، پژوهشى و المپياد دبيرستان سلام سبز

كلاس هاى فرهنگى، پژوهشى و المپياد دبيرستان سلام سبز

کلاس هاى فرهنگى، پژوهشى و المپياد دبيرستان سلام سبز
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز
@salamsabzhighschoo

دومین اردو

دومين اردوى تابستانى دبيرستان سلام سبز بازديد هيجان انگيز از موزه علوم و فناورى

دومين اردوى تابستانى دبيرستان سلام سبز
بازديد هيجان انگيز از موزه علوم و فناورى
چهارشنبه ٩٨/٤/٢٦
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز

زنگ تفريح شاد دبيرستان سلام سبز،به مناسبت ميلاد امام رضا(ع)

زنگ تفريح شاد دبيرستان سلام سبز،به مناسبت ميلاد امام رضا(ع)
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز
@salamsabzhighschoo

جشن امام رضا