.... معرفی دبیرستان دخترانه سلام سبز ....

تاکید آموزش مدرن بر این است که می توان با نشانه رفتن استعدادهای درونی مخاطب، او را برای دانش و تفکر آماده کرد. تربیت دانش آموزی که در پی تحلیل و تحول بوده و محقق و پیشرو و خلاق باشد، دنیا را بشناسد و با آن تعامل کند و توانایی ها و ظرفیت های درونی خود را توسعه دهد، اخلاق مدار باشد، مسئولیت پذیر بوده و احترام به قانون را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد.

همکاران ما در دبیرستان دوره دوم سلام همگام با سایر مقاطع آموزشی مدارس سلام و در تکمیل فرایند آموزش و پرورش، همه توان مادی و معنوی خود را به کار بسته اند تا دانش آموزان میهن مان که ارزشمندترین سرمایه های حال و آینده کشور عزیزمان هستند، بتوانند در محیطی سرشار از شادابی و معنویت و با بهره گیری از فن آوری روز، خود را برای ساخت فردایی بهتر آماده کنند.

.... افتخارات سلام سبز ....

.... آخرین اخبار دبیرستان سلام سبز ....

جدید ترین تصاویر

جدید ترین فیلم ها

رشته ریاضی

.... ما را در دنیای مجازی دنبال کنید ....