آدرس جدید دبیرستان سلام سبز – دوره دوم متوسطه

بلوار فردوس شرق- خیابان وفا آذر جنوبی- کوچه گل آرای سوم

تلفن و نمابر: ۰۲۱۴۴۰۵۷۵۹۰ – ۰۲۱۴۴۰۵۴۶۵۷ -۰۲۱۴۴۰۰۲۴۶۲

ارتباط تلگرام: salamsabzhighschool@